Tales matematyka

Regulamin korzystania z serwisu

Kupując abonament na e-kurs nauki matematyki Projektum, jednocześnie akceptujesz warunki niniejszego regulaminu.

 • WARUNKI OGÓLNE
  Właścicielem serwisu Tales.edu.pl jest:
  Projektum sp. z o.o.
  Os. Piastowskie 92 m. 36
  61-162 Poznań
  NIP 782-249-66-11
  REGON 301387836
  KRS 0000353815

  Kontakt e-mail: tales@tales.edu.pl

  Serwis internetowy Tales.edu.pl służy do nauki matematyki online. Serwis udostępnia również bezpłatne lekcje próbne umożliwiające zapoznanie się z formą oferowanych kursów.
 • REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I ZAKUP KURSU
  Dokonanie zakup kursu online matematyki na portalu Tales.edu.pl wymaga uprzedniej rejestracji Użytkownika w serwisie. Przez rejestrację i wykupienie e-kursu, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

  Abonament przypisany jest do jednego użytkownika kursu. Niedozwolone jest przekazywanie loginu i hasła dostępu do e-kursu osobom trzecim. W przypadku wykrycia takiego procederu konto Użytkownika zostaje usunięte, a opłata abonamentowa za wykupiony kurs nie zostanie zwrócona. Opłata również nie jest zwracana przy rezygnacji z kursu przed upływem okresu abonamentu.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Rejestrując się na stronie Tales.edu.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez firmę Projektum sp. z o.o., w celach związanych z korzystaniem z e-kursu. W celu zrealizowania płatności za e-kurs, dane osobowe będą udostępniane firmie PayU.
 • CENNIK
  Kurs dwóch abonamentów:
  1. Dostęp na 1 miesiące w cenie 39,00 zł
  2. Dostęp na 6 miesięcy w cenie 99,00 zł

  Zakres tematyczny oraz cennik mogą ulegać zmianie, m.in. w związku z wprowadzaniem nowych produktów lub wycofywaniem obecnie oferowanych.
 • PŁATNOŚCI
  Płatności za abonament można dokonać online, za pośrednictwem serwisu www.PayU.pl
 • GWARANCJA
  W przypadku przerw w funkcjonowaniu kursu dłuższych niż 12 godzin, które leżą po stronie właściciela serwisu, na podstawie pisemnej reklamacji użytkownika przesłanej w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, zobowiązuje się do przedłużenia abonamentu na użytkowanie kursu o czas trwania przerwy (w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia).
 • GWARANCJA ZDANEJ MATURY
  W przypadku niezadanej matury gwarantujemy zwrot płatności za abonament. Zwrot nastąpi po otrzymaniu pisemnej reklamacji i okazaniu dokumentu potwierdzającego negatywny wynik egzaminu z matematyki.
 • PRAWA AUTORSKIE
  Materiały zawarte w e-kursach są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Kopiowanie i rozpowszechnianie udostępnianych przez nas materiałów jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do uaktualniania materiałów zawartych w naszych kursach bez straty dla użytkownika.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Firma Projektum sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych typów produktów z oferty serwisu e-learningowego Tales.edu.pl oraz wprowadzania nowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa w tym przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego.
Elpat.png Cztery_Zywioły_Blog.jpg PortalMatematyczny.png kursy_jezyka_niemieckiego.jpg
Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość.

Unia Europejska